Adres:

Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
00-015 Warszawa
pok. 314
tel. (22) 53-04-800
tel. (22) 53-04-876
e-mail: ptomasik@wp.pl


Koordynator Biura Programowania Katechezy -
ks. Piotr Tomasik, tel. (22) 668-69-50, 0-502-68-89-83.

Koordynator Biura udziela wszelkich informacji w ramach swoich dyżurów w budynku Sekretariatu Episkopatu (adres powyżej), pok. 314, tel. (22) 53-04-876.
Dyżuruje w poniedziałki od 1400 do 1600.

W okresie wakacyjnym - tj. między 1 VII a 30 IX - w wyznaczone dni; informacja na ten temat zostanie umieszczona z wyprzedzeniem na stronie internetowej oraz u Siostry na furcie (tel. 53-04-800).

Informację o zmianach w dyżurach Biura można znaleźć w dziale Bieżące informacje.