Komisja Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6

 

 

 

 

Warszawa, 22 lipca 2012 r.

 

KWEP-C- 700/12

 

Programy i podręczniki do nauczania religii

 

Przedszkole

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-LU-1/12
Jestem dzieckiem Bożym, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

płocka

Grupa pięciolatków nr PL-03-01/10-PL-1/11
Jesteśmy Rodziną Boga, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2014

krakowska

Grupa trzy-, czterolatków nr KR-01-01/10-KR-1/12
Bóg kocha nas, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2015

 


 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003 

Tytuł programu: Radość dzieci Bożych

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0

Cieszymy się Bogiem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0
Kochamy Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01
s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-1
Bóg dał nam Jezusa, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-1
Jezus prowadzi nas do Ojca, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003 

Tytuł programu: Jezus mnie kocha

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/2-0

 Z Jezusem, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/2-0

 Z Jezusem do Boga Ojca, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0

 Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6

 Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10

 A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2016

 

 

Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003

Tytuł programu: Pan Jezus mnie kocha

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0

Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2016

 


 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-01-04/3-0

Bóg kocha dzieci, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-04/3-0

 Jestem dzieckiem Bożym, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

 M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce

Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

 Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

 

 
Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005

Tytuł programu: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-05/2-0

 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń

31 VIII 2016

Grupa pięciolatków nr AZ-02-05/2-0

 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń

Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0

 M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń

 


 

Program dla diecezji drohiczyńskiej dla kl. 0 nr DR-0w-04/9 z 22 VI 2004

Tytuł programu: Jestem ukochanym dzieckiem Boga, red. Z. Rycak, Z. Barciński, J. Piasecki

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

drohiczyńska

Klasa 0 nr DR-03-04/9-0

Z. Barciński i in., Jestem ukochanym dzieckiem Boga¸ Klanza, Lublin.

31 VIII 2016

 

 
Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-02/6 z 20 V 2002

Tytuł programu: Poznajemy Boga z mamą i tatą

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

toruńska

Klasa 0 nr TO-03-02/6-0

M. Wiadrowska, Poznajemy Boga z mamą i tatą, Errata, Toruń

31 VIII 2016

 

 

Program dla diecezji toruńskiej dla kl. 0 nr TO-0w-04/8 z 10 V 2004

Tytuł programu: Zbliżamy się do Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

toruńska

Klasa 0 nr TO-03-04/8-0

Zbliżamy się do Boga, Kuria Biskupia, Toruń

31 VIII 2016

 

 

Program dla archidiecezji warszawskiej nr WA-0-02/4 z 6 V 2002

Tytuł programu: bez tytułu

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

warszawska

Przedszkole nr WA-01-02/4-1

Idziemy do Ciebie, Boże, opr. T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa

31 VIII 2016

Klasa 0 nr WA-03-02/4-1

Idziemy do Ciebie, Jezu, opr. T. Balewski, A. Gutowski, MAG, Warszawa

 


 

Klasy I –III szkoły podstawowej

 
Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

W drodze do Wieczernika, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-2/12
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-LU-1/12

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12
Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-RA-1/11

Jesteśmy w rodzinie Jezusa, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-WA-1/12

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, red. R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

bez ograniczeń

krakowska

Klasa I szkoły podstawowej nr KR-11-01/10-KR-1/12
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2015

płocka

Klasa I szkoły podstawowej nr PL-11-01/10-PL-1/12
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2015

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

Tytuł programu: W rodzinie dzieci Bożych

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

kielecka

Klasa II szkoły podstawowej nr KI-12-01/12-KI-2/12
Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

 

 
Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-11 (wyd. popr.)
Wł. Kubik i in., Bliscy Sercu Jezusa, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-1
Bliscy Sercu Jezusa, red. Wł. Kubik, WAM, Kraków
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-1
Jezusowa wspólnota serc, red. Wł. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-2

Bliscy Sercu Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-2

Jezusowa wspólnota serc, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

ogólnopolski

Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-3

Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, red. A. Tulej, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-5
Bliscy Sercu Jezusa, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2016

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-5
Jezusowa wspólnota serc, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/1-6
Zaproszeni przez Pana, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-6
W oczekiwaniu na Jezusa, red. R. Lis, Gaudium, Lublin
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-6
Radość spotkania z Jezusem, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/1-7

W domu Bożym i rodzinie Jezusa, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/1-9
Jesteśmy rodziną Jezusa, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów

31 VIII 2016

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-9
Jezus nas kocha, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów

płocka

Klasa III szkoły podstawowej nr PL-13-01/1-7

We wspólnocie serc z Panem Jezusem, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2016

warszawska

Kl. III szkoły podstawowej nr WA-13-01/1-30

M. Dubińska, A. Tulej, W przyjaźni z Panem Jezusem, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2014


 

warszawsko-praska

Kl. II szkoły podstawowej nr WP-12-01/1-4

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, red. R. Szewczyk, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2013

Kl. III szkoły podstawowej nr WP-13-01/1-41

R. Szewczyk, Abyście szli i owoc przynosili, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2014

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-02/9 z 18 VII 2002

Tytuł programu: W rodzinie dzieci Bożych, red. T. Śmiech

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-02/9-0

Jezus jest z nami, red. M. Piątek, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Kl. II szkoły podstawowej nr AZ-12-02/9-1

Jezus przychodzi do nas, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-02/9-0

A. Kaszycki, E. Kondrak, B. Nosek, Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem, Jedność, Kielce

 

 

Program dla diecezji płockiej dla kl. II szkoły podstawowej nr PL-1u-07/1 z 2 VII 2007

Tytuł programu: Bliscy Sercu Pana Jezusa, red. R. Czekalski

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

płocka

Klasa II szkoły podstawowej nr PL-12-07/1-0

Bliscy Sercu Pana Jezusa, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2013

 

 
Program ogólnopolski nr AZ-1-11/1 z 30 V 2011 (do 31 VIII 2006)

Tytuł programu: Poznać – pokochać – naśladować, s. Bogumiła Zbuczyńska

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski                                                                                  

Kl. III szkoły podstawowej nr AZ-13-11/1-0

A. Rayzacher-Majewska, Naśladuję Pana Jezusa w swoim życiu, Toruń

31 VIII 2016


 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-3/12

Słuchamy Pana Boga, red. T. Panuś, A. Kielian, A. Berski, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-LU-1/12

Jestem chrześcijaninem, red. W. Janiga, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12
Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Tytuł programu: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielinicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Wezwani przez Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-1
Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-1
Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-2
Uświęceni w Duchu Świętym, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/1-5
Powołani przez Boga Ojca, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2016

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-5
Umiłowani w Jezusie Chrystusie, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-5
Uświęceni w Duchu Świętym, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/1-6
Wierni Bogu Ojcu, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-6
Oddani Jezusowi Chrystusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-6

Uświęceni w Duchu Świętym, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/1-9
Bóg mnie woła, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów

31 VIII 2016

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-9
Bóg mnie kocha, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-9
Bóg mnie przemienia, red. E. Osewska, J. Stala, Biblos, Tarnów

warszawska

Kl. IV szkoły podstawowej nr WA-21-01/1-3

M. Frydrych, M. Leszczyńska, Bóg Przymierza Bogiem miłości, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa

31 VIII 2015

warszawsko-praska

Kl. IV szkoły podstawowej nr WP-21-01/1-41

R. Szewczyk, Wezwałem cię po imieniu, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2015

Kl. V szkoły podstawowej nr WP-22-01/1-41

R. Szewczyk, Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2013

Kl. VI szkoły podstawowej nr WP-23-01/1-41

R. Szewczyk, Idźcie na cały świat, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2014

 

 
Program ogólnopolski nr AZ-2-03/6 z 28 V 2003

Tytuł programu: W przyjaźni z Bogiem, red. T. Śmiech

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Kl. V szkoły podstawowej nr AZ-22-03/6-0

R. Brzoza, E. Luty, B. Nosek, T. Śmiech, Wielbimy Boga, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Kl. VI szkoły podstawowej nr AZ-23-03/6-0

Z Jezusem idziemy do Boga, red. B. Nosek, T. Śmiech Jedność, Kielce

 


Gimnazjum

 
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11
Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12
Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12
Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-LU-1/12

Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12
Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-WA-1/12

P. Tomasik, Twoje Słowo światłem na mojej drodze, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

bez ograniczeń

krakowska

Klasa I gimnazjum nr KR-31-01/10-KR-1/12
Spotkanie ze Słowem, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2015

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Wierzyć Chrystusowi

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/1-11
Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM (wyd. z 2005)

31 VIII 2016

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-11
Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM (wyd. z 2006)

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/1-2

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku, red. S. Łabendowicz, Ave, Radom

31 VIII 2016

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/1-2

Jezus Chrystus zbawia, red. S. Łabendowicz, Ave, Radom

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-2

Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła, red. S. Łabendowicz, Ave, Radom

 

ogólnopolski

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/1-6

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Klasa II gimnazjum nr AX-32-01/1-6
Jezus Chrystus zbawia, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII

2013

Klasa III gimnazjum nr AX-33-01/1-6
Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

ogólnopolski

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-8
Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2013

 
 
Program ogólnopolski nr AZ-3-02/2 z 27 II 2002

Tytuł programu: Przyjąć blask Bożej Prawdy, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

 

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-02/2-0
Żyjąc z innymi, dla innych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2013

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/3 z 27 II 2002

Tytuł programu: Iść za Jezusem, opr. P. Tomasik

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

 

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-02/3-0

P. Tomasik, Dom na skale, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2013

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-02/3-0

P. Tomasik, Tak niech świeci wasze światło, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2014

 


 

Program ogólnopolski nr AZ-3-02/9 z 10 VII 2002

Tytuł programu: W drodze do Ojca, red. T. Śmiech

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

 

Kl. I gimnazjum nr AZ-31-02/9-0

W moim Kościele, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Kl. II gimnazjum nr AZ-32-02/9-0
W miłości Ojca, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce
Kl. III gimnazjum nr AZ-33-02/9-0
W życiu i w prawdzie, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

 

 
Program ogólnopolski nr AZ-3-02/10 z 22 VII 2002

Tytuł programu: Jezus Drogą, Prawdą i Życiem, opr. M. Krawczyk, B. Misiek, W. Osial

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

 

Kl. I gimnazjum nr AZ-31-02/10-0

P. de la Herrán, J. Próchniewicz, Jezus Drogą, Apostolicum, Ząbki

31 VIII 2016

Kl. II gimnazjum nr AZ-32-02/10-0

P. de la Herrán, J. Próchniewicz, Jezus Prawdą, Apostolicum, Ząbki

Kl. III gimnazjum nr AZ-33-02/10-0

P. de la Herrán, J. Próchniewicz, Jezus Życiem, Apostolicum, Ząbki

 


 

Liceum i technikum

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-LU-1/12

Świadczę o Jezusie w Kościele, red. R. Strus, R. Galant, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-WA-1/12

Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

bez ograniczeń

 

 

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-6-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-WA-1/12

Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

bez ograniczeń

 

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

 

 

 

 


 

Program dla archidiecezji krakowskiej dla liceum nr KR-4-04/12 z 11 VI 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

krakowska

Klasa I liceum i technikum nr KR-41-04/12-KR-2/12

Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

 
 
Program dla archidiecezji krakowskiej dla technikum nr KR-6-04/12 z 11 VI 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

krakowska

Klasa I liceum i technikum nr KR-41-04/12-KR-2/12

Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-42-01/1-1
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-42-01/1-2
Świadek Chrystusa w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2016

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-2
Świadek Chrystusa w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/1-5
Świadectwo wiary, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2016

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/1-5
Świadectwo nadziei, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz
Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/1-5
Świadectwo miłości, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

 

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/1-6

Na drogach poznawania Chrystusa, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Klasa II liceum i II-III technikum nr AZ-42-01/1-6
W świetle Chrystusa – Prawdy, red. R. Lis, Gaudium, Lublin
Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/1-6
Z Chrystusem na drogach życia, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

radomska

Klasa III technikum nr AZ-43w-01/1-5
Świadectwo miłości społecznej, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2016

warszawsko-praska

Klasa II liceum nr WP-42-01/1-4
K. Waligóra, Chrześcijańskie posłannictwo w świecie, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2013

Klasa III liceum nr WP-43-01/1-4
M. Kruszewski, M. Walaszczyk, Powołani do miłości i małżeństwa, Wydawnictwo Warszawsko-Praskie, Warszawa

31 VIII 2014

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-4-04/2 z 22 III 2004

Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, red. T. Śmiech

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-04/2-0

Na drodze do dojrzałej wiary, red. T. Śmiech, Jedność, Kielce

31 VIII 2016

Klasa II liceum nr AZ-42-04/2-0
Z wiarą w życie i świat, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-04/2-0
Z wiarą na progu miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 


 

Szkoła zawodowa

Program ogólnopolski nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat

 
Program dla archidiecezji krakowskiej nr KR-5-05/12 z 14 VI 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

krakowska

Klasa I szkoły zawodowej nr KR-61-05/12-KR-1/12

Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

 
Program ogólnopolski nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Z Chrystusem

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2016

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-6

Zaufajmy Chrystusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2016

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-6
Świadczymy o Chrystusie, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

 


 

Szkoły specjalne

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

 

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

 

 

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016.

 

AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.